Wern Trekking and Riding Centre Contact Details

Send an e-mail

Telephone: 01873 810152 mob 07818555734

Wern Trekking and Riding Centre
Llangattock Hillside
Crickhowell
Powys
Powys
NP8 1LG
United Kingdom

Website Link

Opening Times

Pricing Details

  • 1 Hour trekking £22.50 1 Hour hacking £30.00
  • Half day trekking £35.00 Half day Hacking £45.00
  • Full day trekking £60.00 Full day Hacking £70.00
  • 20 Minutes taster session £12.00

Monmouthshire Vegetarian Food Co.

Rwy’n mwynhau gwneud bwyd ffres ac iachus ers tro. A minnau â chefndir yn y maes arlwyo, treuliais nifer o flynyddoedd yn y diwydiant lletygarwch, ac yn ystod y cyfnod hwn sylweddolais fod yna alw mawr am seigiau llysieuol o ansawdd da, hyd yn oed gan y rheiny sydd ddim yn llysieuwyr, ond doedd yna ddim ateb i’r galw hwn. Penderfynais sefydlu cwmni yn arbenigo mewn seigiau llysieuol gan ddefnyddio cynhwysion lleol, ffres, ac mae’r cynnyrch lleol hyfryd sydd ar gael yn Sir Fynwy yn gwneud fy swydd yn hawdd.

Mae’r ‘Monmouthshire Vegetarian Food Co’ wedi ymrwymo i greu seigiau blasus ac arloesol. Rydym yn defnyddio cynhwysion o ansawdd Mae’r ‘Monmouthshire Vegetarian Food Co’ wedi ymrwymo i greu seigiau blasus ac arloesol. Rydym yn defnyddio cynhwysion o ansawdd da i greu seigiau cofiadwy a maethlon. I ddechrau, roeddem yn canolbwyntio ar gyflenwi sefydliadau arlwyo a thai bwyta ond erbyn hyn rydym yn awyddus i adael i bawb yn Sir Fynwy flasu ein danteithion! da i greu seigiau cofiadwy a maethlon. I ddechrau, roeddem yn canolbwyntio ar gyflenwi sefydliadau arlwyo a thai bwyta ond erbyn hyn rydym yn awyddus i adael i bawb yn Sir Fynwy flasu ein danteithion!

Ar gael o:

Rydym yn dosbarthu i gartrefi yn Sir Fynwy ac ymhellach ar orchymyn. Mae hefyd yn bosib dod atom ni yn Fferm Fedw.

* Mae ein cynnhyrch ar gael drwy'r flwyddyn

Monmouthshire Vegetarian Food Co. Contact Details

Send an e-mail

Telephone: 01495 785495

Monmouthshire Vegetarian Food Co.
Mamhilad
Monmouthshire

NP4 8RQ
United Kingdom

Website Link

Opening Times

Pricing Details
Latest News and Special Offers